UEU FESTA! – 50. urteurrena / 50 aniversario – Universidad Vasca de Verano

Zas Kulturek, aste honetan, asteko hitzordua aldatuko du artearekin eta kulturarekin. Ekainaren 15ean, asteazkena, 18:00etatik aurrera. UEUk (Udako Euskal Unibertsitatea, UEU) 50 urte betetzen dituenean.Udako Euskal Unibertsitatea (UEU) irabazi-asmorik gabeko eta Onura Publikoko aitormena duen kultur elkartea da. 1973. urtean sortu zen Ipar Euskal Herrian eta orduz geroztik bere helburu nagusia Euskal Unibertsitatea sortzea da.  UEU betidanik izan da festazalea, eta 50. urteurren honetan ezin zuen hutsik egin ospakizun kutsuko jarduerarik. Unibertsitate munduan askotan ekitaldiak oso seriotik egiten dira gauzak, eta nahiz eta horrelakoak ere egin behar diren, UEUren izaera gertukoa eta herrikoia islatzen duen zerbait egin nahi genuen. Elkartu, ospatu eta UEUko komunitatea omentzeko ekitaldi bat. UEUren bazkideak eta lagunak Euskal Herri osoan zehar daude eta horregatik Gasteizen ere izango dugu UEUfesta!


El espacio cultural Zas Kultur esta semana cambia de día su cita semanal con el arte y la cultura que tiene lugar todos los jueves del año: en esta ocasión será el miércoles 15 de junio a partir de las 18:00h. cuando tenga lugar la celebración de los 50 años de la UEU (Universidad Vasca de Verano, UEU) UEU es una asociación cultural sin ánimo de lucro. Se creó en el año 1973 en Ipar Euskal Herria y desde entonces su misión ha sido crear la Universidad Vasca.  

La UEU siempre ha sido festiva y en este 50 aniversario no podía faltar una actividad festiva. En el mundo universitario, a menudo se hacen cosas muy serias, y a pesar de que también hay que hacerlo, queríamos hacer algo que refleje el carácter cercano y popular de la UEU. Un acto de encuentro, celebración y homenaje a la comunidad de la UEU. ¡Los socios y amigos de la UEU están por toda Euskal Herria y por eso también tendremos la fiesta de la UEU en Gasteiz!