Convocatoria escaparate ZAS / Erakusleihoaren deialdia

ZER DA “ZAS ERAKUSLEIHOA”?

Interbentzio formatuko ekimen bat da, eta Zas Kulturren erakusleihoetako batean jarriko da. “Zas Erakusleihoa” edozein bitarteko erabiliz gauzatu daiteke: argazkilaritza, marrazketa, pintura, eskultura, instalazioa, bideogintza, etab. 2016tik horrelako hogeita bost egin dira, baina oraingoan lehiaketa bat egingo dugu 2022an egingo diren biak aukeratzeko.

NORI ZUZENTZEN ZAIO?

Euskal Autonomia Erkidego, Nafarroa eta Ipar Euskal Herriko pertsonak.

NOLA PARTE HAR DEZAKEZU?

Bidal egiguzu proposamen bakar bat Zas Kulturrera (es- paciozas@gmail.com), gure erakusleihoak dituen neurrietara egokitua (285 cm-ko altuera, 168 cm-ko aurrealdeko zabalera, 90 cm-ko atzealdea eta 290 cm-ko sakonera duen kubo trapezoidala), eta adierazi zure datuak (e-posta, telefonoa), testu dokumentu bat (orrialde bat), zure interbentzioa (materialak eta beharrizan teknikoak), baita proposatutakoaren zirriborro bat ere.

ZER GERTATUKO DA AUKERATUTAKO PERTSONETAKO BAT BANAIZ?

Zurekin jarriko gara harremanetan oinarri hauetan erabakitako datetan interbentzioa martxan jartzeko. Aurrez faktura aurkeztuta 500 euro esleituko zaizkizu ordainetan, bertan gastu guztiak bilduz: ordainsariak, materialak eta joanetorriak. Halaber, zure erakusleihoa inauguratu au- rreko astean (maiatzaren 26an, lehendabizikoa; irailaren 22an, bigarrena) Zas Kultur espazioa erabili ahal izango duzu, baita gure giza- eta teknika-baliabideak ere.

NOIZ BUKATZEN DA AURKEZTEKO EPEA?

Bidali dokumentazioa espaciozas@gmail.com helbidera apirilaren 28a 23:59 baino lehen.

NON ESKURA DEZAKET “ZAS ERAKUSLEIHOA”KO XEHETASUN TEKNIKOEI BURUZKO ARGIBIDEAK? https://zaskultur.com/2022/03/26/convocatoria-escaparate-zas-erakusleihoaren-deialdia/

¿QUÉ ES “ESCAPARATE ZAS”?

Se trata de una iniciativa con formato intervención y que se despliega en uno de los escaparates de Zas Kultur. “Escaparate Zas” puede materializarse empleando cualquier medio: fotografía, dibujo, pintura, escultura, instalación, vídeo… Desde 2016 se han realizado veinticinco de ellos, pero en esta ocasión sale a concurso la selección de los dos de que se realizarán en 2022.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

A personas del País Vasco, Navarra e Iparralde.

¿CÓMO PUEDES PARTICIPAR?

Enviándonos una única propuesta a Zas Kultur (espaciozas@gmail.com) que se tendrá que adaptar a las medidas de nuestro escaparate (un cubo trapezoidal de 285 cm de altura, 168 cm de anchura frontal, 90 cm trasera y 290 cm de profundidad), indicándonos tus datos (email y teléfono), un documento de texto (una página) explicándonos tu intervención (materiales y necesidades técnicas), así como un boceto de ella.

¿QUÉ SUCEDE SI ERES UNA DE LAS DOS PERSONAS SELECCIONADAS?

Nos pondremos en contacto contigo para poner en marcha tu intervención en las fechas acordadas en estas bases. Se te compensará económicamente previa factura con 500 euros, incluyendo todos los gastos: honorarios, materiales y desplazamientos. Asimismo podrás usar el espacio de Zas Kultur junto con nuestros recursos humanos y técnicos durante la semana anterior a la inauguración de tu escaparate (26 de mayo, el primero, 22 de septiembre el segundo)

¿CUÁNDO SE TERMINA EL PLAZO?

Tienes que mandarnos la documentación a espaciozas@gmail.com antes del 28 de abril a las 23:59.

¿DÓNDE PUEDO OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS DETALLES TÉCNICOS DE ESCAPARATE ZAS? https://zaskultur.com/2022/03/26/convocatoria-escaparate-zas-erakusleihoaren-deialdia/