MEKARTEAK

El proyecto MEKARTEAK habla de mapas del arte en el País Vasco. Es una propuesta de AKMEKA, grupo de investigación de la UPV/EHU, para cartografiar las prácticas artísticas contemporáneas. Pero no se trata de una observación objetiva, sino que el acercamiento al territorio se hace desde una visión múltiple, deliberadamente subjetiva con las deformaciones propias de una mirada que se acerca al terreno y se deja contagiar por lo que observa.

La primera edición de MEKARTEAK tuvo lugar en 2017. Ahora en ZAS Espazioa se presenta una segunda entrega donde doce nuevxs investigadorxs, en su mayoría artistas, han sido invitadxs por seis integrantes del propio grupo de investigación. Cada unx de ellxs ha propuesto una cartografía particular, con diferentes formatos y diferentes maneras de acercarse a las prácticas artísticas y lxs artistas.

El resultado de este proceso es una publicación que cumple dos funciones. Por un lado, como si de un catálogo se tratase, recoge todas las colaboraciones, todos los “mapas” propuestos por lxs invitadxs a MEKARTEAK II. Pero, por otro lado, al tratarse de una caja, tiene la capacidad de desplegarse y de adaptarse al espacio en el que se encuentra en formato expositivo. Así sucederá esta vez en el espacio de ZAS. Los contenidos de la publicación se expandirán por el suelo y sus paredes resultando una instalación multimedia compuesta por diferentes materiales. Desde pósters, tarjetas, fanzines o vídeos, incluso una videoproyección realizada para la ocasión.

Lxs artistas/mapeadorxs en esta ocasión, y participantes en esta exposición/presentación, son Leire Urbeltz, Xabier Erkizia, Irati Urrestarazu, Andere Molinuevo, Aitane Goñi, Maite Leyun, Mikel Arbiza, Borja Crespo, Bada, Aitor Oñederra, Irati Irulegi + Haria Kolektiboa y Ramón Churruca.

Por su parte, lxs investigadorxs de AKMEKA, dirigidxs por Arantza Lauzirika y Natxo Rodríguez, que han seleccionado a lxs anteriores han sido Camilo Torres, Andrea Estankona, Juan Pablo Ordúñez/Mawatres, Igor Rezola, Pablo Maravi y Xabier Barrios.

AKMEKA es un grupo de investigación de la UPV/EHU en Arte Contemporáneo, perteneciente al sistema de investigación del País Vasco.

[eusk]

MEKARTEAK proiektua Euskadiko artearen mapei buruz hitzegiten du. AKMEKA UPV/EHUko ikerketa proiektuaren proposamena da non arte praktika garaikideak kartografiatzen diren. Baina ez da behaketa objektibo bat, baizik eta lurraldearekiko hurbilketa ikuspegi anitz batetik egiten da, nahita subjektiboa, lurrera hurbiltzen den eta behatzen duenak kutsatzen uzten duen begirada baten berezko deformazioekin.

MEKARTEAK-en lehen edizioa 2017an izan zen. Orain, ZAS Espazioan bigarren atal bat aurkeztu da, non hamabi ikertzaile berri, gehienok artistak, ikerketa-taldeko sei kidek gonbidatu dituzten. Bakoitzak kartografia berezi bat proposatu du, formatu desberdinekin eta praktika artistikoetara eta egileengana hurbiltzeko modu desberdinekin.

Prozesu horren emaitza bi funtzio betetzen dituen argitalpen bat da. Alde batetik, katalogo bat balitz bezala, kolaborazio guztiak biltzen ditu, MEKARTEAK II programara gonbidatutako lagunek proposatutako mapa guztiak. Baina, bestalde, kutxa bat denez, hedatzeko eta erakusketa formatuan, dagoen espaziora egokitzeko gaitasuna du. Horrela gertatuko da oraingoan ZASen espazioan. Argitalpenaren edukiak lurrean eta hormetan zehar zabalduko dira, eta hainbat materialez osatutako multimedia-instalazioa izango da. Posterrak, txartelak, fanzineak edo bideoak, baita horretarako egindako bideo-proiekzio bat ere.

Artista/mapeatzaileak, oraingoan, erakusketa/aurkezpen honetan parte hartuko dutenak honako hauek dira:  Leire Urbeltz, Xabier Erkizia, Irati Urrestarazu, Andere Molinuevo, Aitane Goñi, Maite Leyun, Mikel Arbiza, Borja Crespo, Bada, Aitor Oñederra, Irati Irulegi + Haria Kolektiboa eta Ramón Churruca.

Bestetik, Arantza Laurizikak eta Natxo Rodríguezek zuzenduta, aurrekoak hautatu dituzten AKMEKAren ikertzaileak honako hauek dira: Camilo Torres, Andrea Estankona, Juan Pablo Ordúñez/Mawatres, Igor Rezola, Pablo Maravi eta Xabier Barrios.

AKMEKA UPV/EHUko Arte Garaikidearen iguguruko ikerketa taldea da, Euskadiko ikerketa sistemaren barruan dagoena.