Presentación audiovisual “Ezohikoak”, de Alejandra Bueno

Ekainaren 2an, osteguna, 19:30ean
Alejandra Buenoren “Ezohiko” ikus-entzunezko aurkezpena

Jueves 2 de junio, 19:30 h.
Presentación audiovisual “Ezohikoak”, de Alejandra Bueno

Aspalditik Euskal matriarkatuaren ideia sustraitu da gure gizartean, eta horri ezarritako familia-idealak gehitzen badizkiogu, gure gizarte-egiturak ezegonkortzen dituen fikzio multzo bat lortzen dugu. Hori dela eta, “Ezohiko” ikus-entzunezko proposamenak, fikzioa abiapuntu, eraikitzen ditu familia desberdinen aldeko eta euskal matriarkatuaren mitoa ez legitimatzearen aldeko kontakizunak. Izan ere, matriarkatua baieztatuz gero, patriarkatua eta matxismo sistemikoa ukatzen ari gara. Helburua da erakustea gure historia estereotipo eta idealetatik kontatua izan dela, eta emakumeak ez direla ia agertu historian, baizik eta beste batzuek haien ordez kontatu dutela. Ezohikoak bideosormena da, Gasteizko «Pilar Arostegi» Udal Artxiboak utzitako argazkiekin egina, eta Gazte Sortzaileak 2021 bekari esker.

Hace tiempo que la idea del matriarcado vasco se ha arraigado en nuestra sociedad, y si a esto le sumamos los ideales de famila establecidos, tenemos como resultado un cúmulo de ficciones que desestabilizan nuestras estructuras sociales. Es por ello que, la propuesta audiovisual “Ezohikoak” sigue jugando desde la ficción a construir relatos que apuesten por las familias diversas y por la no legitimación del mito del matriarcado vasco, ya que su afirmación supondría negar el patriarcado y machismo sistémico. El objetivo es mostrar que la historia ha sido contada desde estereotipos e ideales, y que las mujeres casi no han aparecido en su historia, sino que otros la han contado por ellas. Ezohikoak es una videocreación hecha con fotografías cedidas por el archivo municipal de Vitoria Pilar Arostegi y gracias a la beca Gazte Sortzaileak 2021.