CONVOCATORIA «GAZTEAREN TXOKOA»

Desde Zas Kultur Espazioa presentamos «Gaztearen Txokoa», una convocatoria abierta a jóvenes artistas gasteiztarras para que puedan generar intervenciones en nuestro espacio. Esta iniciativa, que está abierta a cualquier tipo de medio y que aceptará propuestas hasta el 20 de octubre, busca acoger y visibilizar el potencial artístico de los y las creadoras de nuestra ciudad. Para ello, dotamos de forma temporal a las personas seleccionadas de una pequeña sala (de ahí el nombre, txokoa) para que puedan realizar en ella sus intervenciones.

Facilitar a los y las artistas emergentes un lugar para que generen sus creaciones y unos honorarios, además de un espacio para mostrar sus capacidades a la ciudadanía es nuestra herramienta para crear una juventud más participativa y activa. Zas Kultur, como espacio cultural alternativo y mediador que pretende acercar a los y las creadoras a la comunidad, quiere mediante «Gaztearen Txokoa» aportar valor cultural a nuestro territorio renovando generacionalmente el tejido cultural del mismo tanto en el plano de la creación (con los y las artistas) como en el de la gestión (con el comisariado a cargo de Saioa Alonso Castillo y Adrián Sedano Heras).

Aunque el desarrollo de «Gaztearen Txokoa» esté en manos de las personas de Zas Kultur, este proyecto no hubiera sido posible sin el Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y su línea de subvenciones para proyectos y servicios dirigidos a la juventud para el año 2022.

ZAS Kultur Espaziotik Gaztearen Txokoa aurkezten dugu, Gasteizko artista gazteentzako deialdi irekia gure egoitzan interbentzioak sor ditzaten. Edozein euskarritara zabalik dagoen eta urriaren 20ra arte proposamenak onartzen dituen ekimen honek gure hiriko sortzaileen ahalmen artistikoak ikusgarri jarri nahi ditu. Horretarako, aldi baterako gela txiki bat eskaintzen diegu (horregatik izena, txokoa) aukeratutako pertsonei bertan esku-hartzeak egin ditzaten.

Artista berriei beren sorkuntzak egiteko lekua eta kuota bat eskaintzea, haien gaitasunak publikoari erakusteko leku bat errazteaz gain, da ZASetik dugun tresna gazteria parte-hartzaileagoa eta aktiboagoa sortzeko. Espazioa, gune alternatibo eta bitartekari gisa bezala definitzen dugu eta, horrez gero, sortzaileak komunitatera hurbiltzea dugu helburu. Gaztearen Txokoaren bitartez, gure lurraldeari balio kulturala ematen diogu, belaunaldiz belaunaldi berrituz kultur giroa bai sorkuntza arloan (artistekin) bai kudeaketan (komisariotzaren bidez, Saioa Alonso Castillo eta Adrián Sedano Herasen eskutik dagoela).

Gaztearen Txokoaren garapena ZASeko kideen esku badagoen ere, proiektu hau ez zen posible izango Gasteizko Udaleko Gazteria Zerbitzuaren eta hark sustatutako 2022. Urterako gazteei zuzendutako proiektu eta zerbitzuetarako diru-laguntzei esker.